• Rəvan Soltanov Psixoloq

    Rəvan Soltanov

    Bir çox Azərbaycan, Turkiyə və Ukraina ölkələrində özəl və dövlət tədris ocaqlarında Psixologiya, Psixologiya və Fəlsəfə fənləri üzrə müəllim, konsultant.