fbpx

PİPOT-Peşəkar İxtisaslaşdırıcı Psixoloq Olmaq Təlimi

Psixologiya sahəsində çalışırsınızsa və ya çalışdığınız sahədə psixologiya lazımlı instrument kimi istifadəyə yararlıdır və pratik-nəzəri bacarıqlarınızın inkişafına tələbat mütləqdirsə o zaman bu kurs məhz sizin üçündür.

 

Peşəkar İxtisaslaşdırıcı Psixologiya
Real psixoloji keyslər və onlarla işlənilmə qaydaları
Psixoterapiya metodları
Psixologiyanın əsasları

Peşəkar İxtisaslaşdırıcı Psixologiya
Psixologiyanı öyrənmənin 1-ci mərhələsi:
İnsanları və özünü tanımaqdır.

Peşəkar İxtisaslaşdırıcı Psixologiya
Psixologiya insan faktorunun olduğu hər bir yerdə özünü göstərən olduqca universal və yenilikçi bir peşə sahəsidir.
İxtisaslaşma sahələri olduqca çoxyönlü olsa da insanı tanıma və onu idarəetmə faktoru hər yerdə keçərlidir. Operativ Psixodiaqnostika ( insanı tanıma )- psixotiplər haqqında geniş danışılacaq bu bölmədə onların hər birinin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi hansı peşə sahəsində olmasından asılı olmayaq olduqca geniş yayılmış bir tələbatdır

KOQNİTİV
AFFEKT MOTIVASIYA MÜHITI
Nitq Emosiya
Təfəkkür Affekt
Təxəyyül Tələbat
Öyrənmə Ehtiyac
Qavrama Motiv
Diqqət Hafizə

Psixologiyanın Əsasları
Bölmə haqqında qısaca:
Psixologiyanın əsas anlayışları adlandırıla bilinəcək bu bölmədə, sizlər bu elmin dili ilə tanış olacaq, bundan sonra bəhs edəcəyimiz bölmələri anlamaq üçün yetərli bazaya sahib olacaqsınız.

Psixoterapiya Metodları:
DUYĞUlARLA İŞLƏMƏ TEXNİKALARI:
istər şəxsi, istərsə də peşəkar həyatda insanların həyat fəaliyyət keyfiyyətini aşağı salmağa yönəlmiş mənfi, demotivasiya edici həmçinin dağıdıcı xarakterdə ola biləcək duyğuları mövcuddur. İstifadəyə yararsız olan bu duyğuların aşkarlanması və hansı səbəbdən yarandığının müəyyənləşdirilməsi və sırf bu yöndə istifadə olunacaq CBT NLP, Koqnitiv terapiya metodikları nəzərdə tutulur

dÜŞÜNCƏLƏRLƏ İŞLƏMƏ TEXNİKALARI:
Hər bir insanın basdırdığı və içərisindən çıxmaqda çətinlik çəkdiyi düşüncə labirintləri vardır. Bu düşüncələr içindən çıxılmaz hal aldıqda uyğun duyğulara onlar isə davranışlara keçir. Bu düşüncələr insanlarda ən yaxşı halda təşviş pozuntusu və obsessiya yaratdığı halda ən pis halda depressiya və fobiyaya da səbəb ola bilir. Onların qarşısını almaq şüçün uyğun CBT, Koqnitiv və Geştalt texnikalarından istifadəni nəzərdə tutur.

dAVRANIŞLA İŞLƏMƏ TEXNİKALARI:
İnsanların idarə etməkdə çətinik çəkdiyi davranışları və vərdişləri, həmçinin davranış pozuntuları ilə işləmə qaydasını əsas götürən psixoterapiya metodudur. Davranış ( bihevioral ) terapiya metodikları ilə işləməyi nəzərdə tutur.

Real psixoloji keyslər və onlarla işlənilmə qaydaları:
Bu bölmədə sizlər, öyrəndiklərinizi əvvəlcədən hazırlanmış real psixoloji problemlər üzərində formuluzasiya etmək və praktik çıxış yolları haqqında təcrübə əldə etmiş şansı qazanacaqsınız.

Unutmayın!
Praktikasız bilik, barsız ağac kimidir!

Nəzəri praktik baza
İstifadəyə yararlı texnikalar
Xüsusi hazırlanmış təlim materialları
Bizimlə əməkdaşlıq, ideyalarını gerçəkləşdirmək imkanı

Rəvan sultan
Ofelia Əliyeva

Kursun başlama tarixi
no
Qeydiyyatdan Keç
ofelia x sayt

Təlimçi haqqında

Ofelia Əliyeva

Ares Şirkətlər qrupunda təlim-tədris departamentinin
direktoru;
Psixoloq mütəxəssis, konsultant, təlimçi;
Azərbaycanda biznes və psixologiya sahələrinin kəsişməsində olan onlarla təlimin təşkilatçısı, biznes psixologiyası yönündə yeniliklərin müəllifidir. CBT və Davranış psixologiyası üzrə mütəxəssis;
Sosiodrama və Kino terapiyalar üzrə aparıcı moderatorudur;
Şəxsi və peşəkar inkişaf, Özünü tanıma və özünü təqdimetmə, Uşağı anlamanın psixoloji kodları, İnsan və sosium, Özünüqiymətləndirmə və uğur, Motivasiya, İşçilərin motivasiyası və. s bu kimi mövzular üzrə təlimçi.

Bakı Dövlət  Universitetində Psixologiya ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alıb.

Ares Academy – Psixoloq konsultant

Gənclər və İdman Nazirliyi – Psixoloq, konsultant

Binəqədi Gənclər evi – Psixoloq, konsultant

 

Qeyd etdiyimiz psixoloji problemlərin həllində sizə köməklik göstərməyə hazırıq

Mövzular:

 • Travma sonrası stressin idarə olunması
 • Özünüifadəetmə problemi
 • Yuxu pozğunluğu
 • Yaxınlarla ünsiyyət problemləri
 • Emosional disbalans
 • Stress
 • Depressiya
 • Panik attakt
 • Təşviş pozuntusu
 • Uşaqlarda davranış pozuntusu
 • Uşaqlarda özünüifadəetmə roblemi
 • Uşaqlarda əqli gerilik
 • Davranış pozuntuları
 • Uşaqlarda əqli gerilik
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları valieyinləri ilə iş
 • Uşaqlarda qorxu, fobiya
 • Qısqanclıq
 • Ailədaxili konfiliktlər
 • Asılılıqlar
 • Özgüvən əksikliyi
 • Agressiya və onun idarəolunması
 • Obsessiv Kompulsiv pozuntu
 • Asosiallıq və ondan qurtulma yolları
 • İş yeri stressinin idarə olunması
 • Tükənmişlik sindromu
 • Prokrastinasıya  ertələmə problemi

 

Bizimlə əlaqə: 050 984 98 00

Movzu
no
Muddet
no
Odenis
no
Qeydiyyatdan Keç